[blockquote text=”“Opdrachtgevers wholesale jerseys en cheap jerseys opdrachtnemers kunnen nu slim samenwerken op één online platform en gebruikmaken van slimme online tools”” show_quote_icon=”yes” text_color=”#e6ae48″]

We interviewden Kees van Iwaarden van LOEK! over zijn startup.

Welk probleem los jij op?

Bij het beheer en onderhoud van gebouwen wordt vaak gewerkt in een lange keten van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Hierdoor wordt er veel dubbelwerk gedaan, gaat er veel mis in de communicatie en informatie is vaak niet beschikbaar en/of onbetrouwbaar. Dit leidt tot ontevredenheid van de huurder of gebruiker van het gebouw, met alle gevolgen van dien. Daarnaast hebben deze problemen in de afgelopen jaren geleid tot aanzienlijk schade aan het imago van de gehele branche. Daarnaast is er nog een ander probleem en dat is dat onderhoudsbedrijven moeite hebben om zich online onderscheidend te profileren en niet te vinden zijn op basis van onderscheidende kenmerken en hun echte performance, zoals bijvoorbeeld snelheid van handelen, klanttevredenheid, etc. Deze problemen lossen we op door opdrachtgever en opdrachtnemer slim te laten samenwerken op één online platform, en gebruik te laten maken van slimme online tools.

Hoe ben je op het idee gekomen?

Al 30 jaar ben ik actief in de bedrijfstak van beheren en onderhouden van gebouwen en de genoemde problemen al zo oud zijn als de weg van Kralingen, en tot nu toe worden ze ook niet echt opgelost. Ik ben tot de conclusie gekomen dat alle genoemde problemen eigenlijk veroorzaakt worden, door de wijze waarop de bedrijfstak van beheer en onderhoud georganiseerd is. Namelijk in een lange keten van opdrachtgevers en opdrachtnemers, die informatie over het gebouw, top-down en bottom-up communiceren. Medeoorzaak is ook dat de betrokken partijen in relatie tot het gebouw in de tijd veranderen.Ik heb me laten inspireren door sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn, waar mensen met elkaar digitale connecties maken en informatie via één platform delen. Hierdoor kwam ik op het idee dat alle genoemde problemen opgelost zouden kunnen worden, als alle informatie over het gebouw opgeslagen zou kunnen worden op 1 vaste stabiele locatie, namelijk een virtueel gebouw, en die informatie gecommuniceerd zou kunnen worden met partijen die een digitale connectie hebben met elkaar en met het virtuele gebouw.

Hoeveel klanten heb je volgend jaar nodig?

Volgend jaar wil ik graag 10 klanten die actief gebruik maken van LOEK! en slim samenwerken met hun service en onderhoudsbedrijven, die gezamenlijk ongeveer 20.000 storingsmeldingen per jaar afhandelen. Als elke klant samenwerkt met gemiddeld 4 service- en onderhoudsbedrijven, dan resulteert dit in 10 gebouweigenaren/beheerders + 40 service- en onderhoudsbedrijven = totaal 50 bedrijven die gebruik maken van LOEK!®

Wie is je ideale klant?

Mijn ideale klant is een eigenaar of beheerder van meerdere gebouwen in Nederland die :
  • Meer service wil verlenen aan huurders of gebruikers van zijn gebouwen, daar ook constant grip op wil hebben.
  • Geen hoge investeringen wil doen, maar wel kosten wil besparen op het organiseren van het dagelijks onderhoud.
  • Altijd en overal gemakkelijk beschikking wil hebben over relevante gebouwinformatie.
  • Slim willen samenwerken met service- en onderhoudsbedrijven op één online platform.
  • Mee wil denken over verdere ontwikkeling van het online platform en specifieke slimme tools.

Heel specifiek kan je denken aan particuliere vastgoedbeleggers, vastgoedbeheerders die werken voor particuliere beleggers, makelaars die vastgoed beheren, particuliere bedrijven, winkelbedrijven, onderwijs, zorginstellingen, vereniging van eigenaren, maar ook aannemers en installateurs die totaalbeheer voor gebouweigenaren doen of willen gaan doen.

Wat was de moeilijkste fase tot nu toe en wat heb je daarvan geleerd?

De moeilijkste fase tot nu toe is het ontwikkelen van een gedegen marketingconcept, waarbij het bewijs voor succes, achteraf pas geleverd gaat worden.

Wat is de volgende belangrijke stap?

Het online platform uitbreiden met meer slimme oplossingen voor: online beheren van contracten, beheren van meerjarenonderhoudsplanningen en online inspectie- en keuringstools.

Wie of wat heb je daarvoor nodig?

Hiervoor heb ik één of meerdere investeerders nodig. De ideale investeerder heeft kennis van ontwikkeling en het in de markt zetten van softwareproducten, heeft een netwerk in de bedrijfstak van beheren en onderhouden van vastgoed, en wil kapitaal ter beschikking stellen voor de verdere ontwikkeling van LOEK!®