INNOVATIE In de totale bouwketen is er steeds meer data beschikbaar. Veel bedrijven slaan deze data op in eigen systemen. Dat is niet handig, maar hoe moet het wel?

Kees van Iwaarden is oprichter van LOEK! een online platform voor beheer en onderhoud van gebouwen. Hij vertelt over het nut en de noodzaak van een informatieplatform waar gebouwen centraal staan.

 

“Neem als voorbeeld bedrijven die vastgoed kopen. Zij zijn veel tijd en geld kwijt aan het verzamelen, controleren en beoordelen van informatie. Als de deal niet doorgaat, worden deze onderzoeken opnieuw uitgevoerd door de volgende koper.

 

Je ziet hetzelfde bij installateurs die gebouwen in onderhoud krijgen. Het inventariseren en beoordelen van installaties kost ook hen veel tijd.

 

Bij beëindiging van het contract kan de volgende installateur opnieuw beginnen. “Van Iwaarden stelt dat het ook risicovol is om ‘zelf’ alle data van een gebouw op te slaan.

 

“Naast verlies van data, wordt er ook privacy gevoelige (huurders) informatie opgeslagen. Boetes op datalekken zijn tegenwoordig torenhoog. Kortom; de wijze waarop we in onze bedrijfstak omgaan met gebouwinformatie is risicovol, zeer inefficiënt en brengt hoge kosten met zich mee.”

Informatie van gebouwsensoren leidt tot nieuwe businessmodellen

De ambitie van Van Iwaarden is echter groter dan alleen het creëren van een online informatie platform waar het gebouw centraal staat. Hij is groot voorstander van een nationale vastgoed informatie hub.

 

“Gebouwen worden steeds meer uitgerust met allerlei sensoren voor beweging, temperatuur, CO2 en relatieve vochtigheid. Deze data geeft interessante informatie, bijvoorbeeld of een kantoorruimte wel of niet is gebruikt.

 

Een schoonmaakbedrijf kan deze informatie gebruiken om het uit te voeren schoonmaakwerk hier op aan te passen. Data is pas nuttig als je het omzet naar relevante informatie dat leidt tot meer inzicht, verbetering of zelfs andere manieren van dienstverlening.

 

Licht leveren in plaats van lampen, of daglicht in plaats van ramen lappen. Het zijn nieuwe , op betrouwbare informatie gebaseerde, businessmodellen.”

[blockquote text=”“Data is pas nuttig als je het omzet naar relevante informatie dat leidt tot meer inzicht“” show_quote_icon=”yes” text_color=”#e6ae48″]

Koppel eigen software aan een centrale informatie hub

Van Iwaarden pleit voor een nationale vastgoed informatie hub, waar iedere partij in de keten met eigen softwaresystemen informatie via webservices kan opslaan en kan delen met andere partijen.

 

“Wij hebben met ons platform de basis al staan. Dat wordt nu doorontwikkeld en voorzien van allerlei slimme technologieën, waaronder ook een blockchain technologie.

 

Hiermee kunnen partijen transactiedata veilig opslaan, zoals data vanuit slimme energiemeters, sensoren, of zelfs de smartphone van de huurder of de monteur. Betrouwbare informatie op basis waarvan geleverde diensten eerlijk, transparant en zelfs real-time in rekening kunnen worden gebracht bij de klant.”

[blockquote text=”“Delen is het nieuwe bezitten en wie deelt, vermenigvuldigt”” show_quote_icon=”yes” text_color=”#e6ae48″]

Toekomst

De vastgoedsector moet zich volgens Van Iwaarden vooral richten op het ontwikkelen van nieuwe, op informatie gebaseerde businessmodellen en optimalisatie van bedrijfsprocessen door de keten heen.

 

Voor vastgoeddata geldt volgens Van Iwaarden ook: “Delen is het nieuwe bezitten en wie deelt, vermenigvuldigt. Hervorming van de bedrijfstak is noodzakelijk en iedereen is van harte welkom om hierover van gedachten te wisselen.”