Deloitte Real Estate Consulting en LOEK! over de verwachtingen van digitalisering in de vastgoedsector

Aan de Experttafel op het Future Now plein op de Provada georganiseerd door Deloitte Real Estate Consulting (Esther Stomphorst) en LOEK! (Kees van Iwaarden), ging het over de verwachtingen van digitalisering in de vastgoedsector. Aan tafel zaten vastgoed- en innovatie expert Martijn Witvoet (ABN AMRO), vastgoed expert Jan van Zuijlen (Triuva) en Frank Ruitenga, expert technisch en facilitair beheer.

Het komende jaar gaan we de eerste stappen zien op het gebied van slimme processen. De nu lange en inefficiënte processen worden anders ontworpen met behulp van slimme technologieën zoals smart contracting en blockchain. Neem een Due Dilligence proces, digitale contractering en servicekostenproces als voorbeeld. Ze zullen grote impact hebben op exploitatiekosten en rendement. Samenwerking tussen vastgoedpartijen, innovatieve partijen en scale ups zijn essentieel en ontstaan in snel tempo.

Er zijn diverse initiatieven en pilots in uitvoering voor de doorontwikkeling van slimme processen. De basis is het centraliseren van de juiste data. Waar we nu allerlei ERP systemen benaderen voor een verzameling data, moeten we toe naar een koppeling van bestaande ERP systemen met centrale data platformen. Deze behoefte groeit in de markt. Nu is het aan de leveranciers van de ERP systemen om te gaan samenwerken en koppeling middels een Api van hun systemen aan een centraal platform voor hun vastgoedklanten te faciliteren. Dat vraagt een andere mindset van de leveranciers, maar biedt veel toegevoegde waarde. Komt ’t Api dan nu eindelijk uit de mouw?