Vandaag schuiven bij onze 2e expert tafel over de digitalisering in de vastgoedsector bij ons aan, vastgoedexpert Annelinda van Dijck-van Eck, Claudia van Haeften  en Constantijn van Haeften van Societeit Vastgoed, Yassine Zaghdoud en Tim Schelle van Cleverstone en Timco Toppen van Cushman & Wakefield.

We bespreken met elkaar wat het ons het meeste opvalt in de vastgoedsector. Het zoeken naar data, onvindbaar, achterhaald of incompleet. Zoveel verschillende systemen, excelletjes. We herkennen het allemaal. De behoefte aan 1 centrale bron is groot om het werk efficiënter te maken. De experts zijn het daar al snel over eens.

Dat data verzamelen geen doel op zich mag zijn, is voor iedereen duidelijk. Helder moet zijn wat je er mee wilt. Maar er is veel te winnen! Want nu doen we er amper wat mee en er is nog een wereld aan mogelijkheden die voor ons ligt, zodra we beginnen met gebouwdata combineren en toepassen.

Waarom zien we nog weinig innovatie en digitalisering tot nu toe? Enerzijds vinden de experts dat de hoogconjunctuur zorgt voor minder noodzaak tot innovatie. Het gaat immers goed zo. Anderzijds zorgt laagconjunctuur weer voor krappe budgetten die innovatie negatief beïnvloeden. En zo loopt de sector het risico dat er te langzaam geïnnoveerd wordt. Grote kansen, verbetering van rendementen en efficiency blijven onbenut. Ook weten we met elkaar, dat verandering nu eenmaal spannend is. Ookal zien we de disruptie in onze sector naderen, we blijven een beetje zenuwachtig achter de schutting staan.

Claudia van de Societeit Vastgoed weet uit haar ervaring door de vele gesprekken die zij met directie en bestuur in klein gezelschap voert, dat de wens er wel is, maar men niet weet hoe te beginnen. Door de inspirerende verbindingen tussen start ups, innovatie en gevestigde vastgoedpartijen brengt Societeit Vastgoed deze kennis tot elkaar. Ze merkt dat de sector langzaam inzicht begint te krijgen in de stappen die gezet kunnen worden. Het is immers ook vaak een kwestie van gewoon beginnen en doen.

Opvallend vinden de tafelgasten dat de vastgoedsector ver achter blijft bij de facilitaire en logistieke sector. Daar zien ze de noodzaak en kansen al langer om met nieuwe technologie hun marges te vergroten.

Een belangrijke aanleiding om te starten met digitalisering? Per 1-1-2019 moet de International Financial Reporting Standard (IFRS) verplicht moet worden toegepast. Dit zou een slimme kans voor de sector kunnen zijn om van de nood een deugt te maken. Als de huurcontracten dan toch door de vingers gaan, de contracten administratie moet worden aangepast, waarom dan niet meteen de contracten digitaliseren? De tool is al ontwikkeld door LOEK! en het is meteen een mooie start om de eerste gebouwgebonden data te gaan centraliseren op het gebouwplatform van LOEK!. En zo is de eerste stap naar slimme processen en digitalisering ineens dichterbij dan we misschien wel dachten……

Bedankt allen, voor dit goede gesprek!

Esther Stomphorst (Deloitte Real Estate Consulting) & Kees van Iwaarden (LOEK!)