Beheren van gebouwen kan veel slimmer en efficiënter

Op het LOEK! Community Platform kunt u uw eigen online community creëren, bestaande uit leveranciers en adviseurs waarmee u samenwerkt. Om het beheer van uw gebouwen makkelijker en efficiënter te kunnen organiseren, heeft LOEK! de SMB Toolkit ontwikkeld, bestaande uit een aantal slimme software oplossingen.
SMB staat voor Self Managing Building en het zelf beherend maken van gebouwen is onze missie.

Verbindt huurders digitaal en verhoog de tevredenheid

Met de LOEK! Service Portal Manager geeft u eenvoudig al uw huurders of gebruikers van uw gebouwen, toegang tot uw ‘eigen’ Service App en Service Portal voorzien van uw eigen logo. Het registreren van klachten of storingen behoort tot de verleden tijd, omdat de huurder dit simpelweg zelf kunnen doen. U bepaalt wat er daarna gebeurt, maar u bent geen tijd kwijt aan onnodige telefoongesprekken en het handmatig invoeren van meldingen. Die worden automatisch aangemaakt in de LOEK! Ticket Manager

Verbindt leveranciers digitaal en maak het u zelf makkelijk

Met de LOEK! Ticket Manager kunt u meldingen van huurders eenvoudig omzetten in werkopdrachten voor eigen medewerkers en opdrachten voor leveranciers. Wanneer u met de LOEK! Asset Interface onderdelen en installaties in uw gebouw digitaal verbindt aan de LOEK! Ticket Manager, dan kunnen meldingen zelfs geautomatiseerd worden doorgezet naar medewerkers en leveranciers. U en uw huurders worden automatisch op de hoogte gehouden over de status van de meldingen.

Verbindt medewerkers digitaal en verlaag uw lasten

Met de LOEK! Mechanic App kunnen uw of medewerkers van uw leveranciers werkopdrachten administratief afhandelen op locatie. Functies zoals foto’s toevoegen aan de werkbon, afspraken registreren en de werkbon laten ondertekenen zijn standaard aanwezig. Met de LOEK! Ticket Manager kunnen deze digitale werkbonnen worden omgezet in digitale factuurspecificaties.  Met deze oplossing verlaagt u de administratieve lasten en bespaart u veel tijd omdat werkbonnen niet meer handmatig behoeven te worden verwerkt.

Documenten veilig en centraal opslaan

Met de LOEK! Document Manager slaat u eenvoudig al uw gebouw informatie op in een digitaal gebouwendossier. Per complex, gebouw en unit kunt u al uw documenten snel terugvinden en delen met zakelijke partners, die deel uitmaken van uw eigen online community.
SMB staat voor Self Managing Building en het zelf beherend maken van gebouwen is onze missie.

Waarom LOEK!?
‘Er zijn minder (onnodige) contactmomenten nodig met opdrachtgevers en onder aannemers door de samenwerking in de keten. Dit beperkt de kans op faalfouten. ’
Maarten Visser, M. Visser Elektrotechniek bv

Blockchain

LOEK! is gekoppeld aan een blockchain, een netwerk van computers die online met elkaar verbonden zijn. Elke computer bevat een transactiedatabase, een soort logboek, waarin exact dezelfde informatie is opgeslagen. Sla je bijvoorbeeld een huur- of servicecontract op in het digitale gebouwendossier, dan wordt er een zogenaamde ‘vingerafdruk’ van het document gemaakt. De vingerafdruk is een zogenaamde hashcode, een tekenreeks, die exact de inhoud van het document representeert. Deze code wordt met een datum en tijd opgeslagen in alle computers die deel uitmaken van het netwerk. Automatisch wordt gecontroleerd of de opgeslagen code overal in het netwerk gelijk is.
Aanmelden nieuwsbrief

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

LOEK!| © 2023 LOEK!. Alle rechten voorbehouden