Privacyverklaring

Privacyverklaring iBUSE | LOEK!® versie 3.2

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Dit is het Privacyverklaring van iBUSE B.V., gevestigd te Vlaardingen, KvK-nummer 59898267 (hierna: “iBUSE”).
 2. Deze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van LOEK!® en de daaraan verwante diensten die iBUSE B.V. levert (hierna: iBuse). Deze Privacyverklaring maakt onderdeel uit van de Overeenkomst die wordt afgesloten tussen iBuse en de Gebruiker van LOEK!® en tussen iBUSE en de Eindgebruiker van LOEK!®
 3. De begrippen zoals gehanteerd in de Algemene voorwaarden van iBUSE worden in deze Privacyverklaring op dezelfde wijze gebruikt. De Algemene voorwaarden zijn vindbaar op https://loekonline.nl en ze worden op eerste verzoek van Gebruiker opgestuurd.

 

Artikel 2. Gebruik van persoonsgegevens door iBUSE

 1. Om gebruik te maken van de diensten van iBUSE zoals aangeboden op LOEK!® dien je jezelf aan te melden als Eindgebruiker. Daarvoor vraagt iBUSE enkele persoonsgegevens, namelijk: je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Tevens wordt vastgelegd bij welke organisatie je werkt en welke functie je daar uitoefent. Na activatie van je account zullen de gegevens worden opgenomen in de administratie van iBUSE. Vervolgens kun je gebruik maken van LOEK!®
 2. Indien je gebruik maakt van LOEK!®, kan het zijn dat je aanvullende gegevens aan ons verstrekt. Hierbij kun je denken aan informatie over gebouwen en het beheer en onderhoud van deze gebouwen. Realiseer je dus dat deze gegevens over worden opgenomen zijn in LOEK!®
 3. iBUSE kan de persoonsgegevens die je in het kader van het gebruik van LOEK!® aan ons verstrekt, gebruiken om je te informeren over andere diensten of producten die IBUSE of derden aanbieden en die voor jou interessant kunnen zijn. Als je hier geen prijs op stelt, kun je je afmelden als Eindgebruiker van LOEK!®
 4. iBUSE maakt gebruik van verschillende persoonsgegevens om onderzoek te doen naar de kwaliteit en statistieken van LOEK!®

 

Artikel 3. Inzage en wijziging

 1. Je kunt je eigen gegevens altijd inzien en zo nodig wijzigen of (laten) verwijderen. Je kunt dat aangeven door een e-mail te sturen. Voor contactgegevens zie https://loekonline.nl

 

Artikel 4. Gebruik van Cookies

 1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. IBUSE gebruikt cookies om de voorkeuren die je hebt ingesteld vast te leggen.
 2. In principe kunnen cookies je computer of de bestanden op je computer niet beschadigen. Als je geen cookies wilt accepteren, dan kun je dit aangeven in je browser, maar het kan gebeuren dat sommige onderdelen zonder cookies niet goed werken.
 3. Verder maakt iBUSE gebruik van Google Analytics, zodat geanonimiseerd met behulp van cookies wordt bijgehouden hoe je bij iBUSE terecht komt, waar je op klikt en hoe lang je op onze website blijft (kortom: het bezoekgedrag). De gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en ter verbetering van de website van LOEK!® en de dienstverlening van iBUSE.

Lees hier meer over het privacybeleid van Google en Google Analytics. Het is mogelijk dat Google je gegevens op het verzoek van derden, bijvoorbeeld overheidsinstanties, aan hen doorgeeft. Hierop kan iBUSE geen invloed uitoefenen.

 

Artikel 5. Beveiliging

 1. IBUSE is verplicht tot het nemen en ten uitvoer leggen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende maatregelen zijn genomen:
 2. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde internetverbinding met 128 bit encryptie.
 3. Toegang tot de server van LOEK!® is beveiligd met een firewall.
 4. Wachtwoorden van gebruikers worden met behulp van een encryptiemethode versleuteld opgeslagen. d. De databases met privacy gevoelige informatie zijn uitsluitend toegankelijk voor de daartoe bevoegde personen.

 

Artikel 6. Overig

 1. Het kan voorkomen dat het privacybeleid van iBUSE en deze Privacyverklaring wijzigt. iBUSE heeft te allen tijde het recht om dat te doen. iBUSE raadt je aan om regelmatig de meest recente versie van de Privacyverklaring te bekijken. Op jouw verzoek wordt deze je door iBUSE toegezonden. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact met iBUSE opnemen. Voor contactgegevens zie https://loekonline.nl

 

LOEK!