In samenwerking met Deloitte Consultancy ontwikkelen we voor het proces van dagelijks onderhoud aan installaties een zogenaamd smart contract, die wordt geïmplementeerd op een blockchain netwerk.

Voor medewerkers is het gebruik van koffie belangrijk. Zonder een lekker bak koffie, geen goede start van de werkdag. Het is dus belangrijk dat storingen in een koffiemachine snel worden opgelost en dat dit zo weinig mogelijk tijd kost voor de facilitaire beheerder. Tijd is geld en geen koffie is een ontevreden medewerker.

Voor deze pilot is dan ook gekozen om het proces van dagelijks onderhoud rondom een koffiemachine super efficiënt te gaan organiseren. Een koffiemachine die zelf zijn melk en zijn koffiebonen gaat bestellen en als hij in storing gaat zelf opdrachten verstrekt aan een onderhoudspartij, die verantwoordelijk is voor het storingsonderhoud. Heeft het bedrijf het probleem opgelost, dan volgt automatisch de betaling.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de koffiemachine in storing gaat of dat de koffie of melk moet worden bijgevuld. Nu worden deze problemen gemeld bij een servicedesk en zijn er diverse mensen bezig met het ontvangen, registreren van de meldingen en om te zetten in werkopdrachten aan medewerkers en opdrachten aan leveranciers. Monteurs moeten worden begeleid naar de koffiemachines en er moet continue in de gaten gehouden worden of storingen wel of niet zijn opgelost en of de koffiemachines weer naar behoren functioneren.

Uit analyse blijkt dat we ca. 40% tijd besparen voor de gehele keten.

Als er 1 miljoen kopjes koffie worden genuttigd in een corporate onderneming, en daar ontwikkelen we deze oplossing voor, dan wordt er stiekem toch heel veel tijd besteed aan het dagelijks onderhoud. Met de ontwikkeling van deze slimme software, blijkt uit voorzichtige berekeningen dat er voor de gehele keten gemiddeld meer dan 40% tijd wordt bespaard. Daarbij boekt de facilitaire beheerder de meeste tijdswinst wat kan oplopen naar meer dan 80%.

Waarom passen we blockchain toe in dit proces ?

Als installaties met behulp van slimme software zelfstandig allerlei werkopdrachten en opdrachten gaan verstrekken en ook de betaalopdrachten gaan initiëren, zonder dat er nog mensen aan te pas komen die controles uitvoeren, dan wil je wel dat het veilig gaat en voorkomen dat de slimme software gewijzigd kan worden. Door de software code te implementeren op een blockchain netwerk is dit onmogelijk en wordt ook elke transactie onweerlegbaar en onveranderbaar vastgelegd, zodat er nooit discussie kan ontstaan over wat en wanneer iets heeft plaats gevonden en wie daar verantwoordelijk voor is.

Het gebouw verandert in een zelfstandige entiteit, die zichzelf gaat beheren en onderhouden.

Stel dat je deze slimme software koppelt aan alle andere installaties in een gebouw. Niet alleen maar de koffiemachine, maar ook de installaties voor koeling, verwarming, luchtbehandeling, brandbeveiliging, toegangsbeveiliging, etc. en ook alle sensoren die momenteel worden toegepast in gebouwen. Dan komen we al heel dicht in de buurt van het gebouw wat zichzelf gaat beheren en onderhouden.

Wilt u meer weten over deze ontwikkeling? Neem dan contact op met Kees van Iwaarden : 06-23885284 of stuur een email naar kees@loekonline.nl